100 استاندارد تِکس او ایی کِی او

100 استاندارد تِکس او ایی کِی او

کالاهای نساجی 100 استاندارد تِکس او ایی کِی او علاوه بر نخ و سایر لوازم جانبی تمامی ترکیبات را از نظر سلامت انسان ارزشیابی شده، سیستمی است که در مورد تولید کالاهای بوم شناسی و محافظ سلامت انسان به ارایه آزمایش و گواهی کمک میکند.

محصولات ما بنابه سازگاری ماده های محدود/غیر قانونی موجود در 100 استاندارد تِکس او ایی کِی او  به مشتریان خود اطلاعات لازم را ارایه می دهیم.