استانداردهای کیفیت ما

سیاست کیفیت و محیط زیست ما

ما به عنوان سافیر کیمیا، می دانیم که کیفیت محصولات و تداوم محصولات برای مشتریان ما مهم ترین عنصر می باشد. با اهمیت دادن به رضایت مشتری و محیط زیست به ارایه محصولاتی که دارای استانداردهای کیفیت بالا هستند ادامه خواهیم داد.

-فراهم کردن مسیولیت سه گانه کیفیت، محیط زیست و رضایت مشتری در بالاترین سطح،

-تشخیص انتظارات و احتیاجات مشتری و نگهداشتن رضایت مشتری در میزان حداکثر،

-پیگیری آخرین نوآوری ها و فناوری ها و افزودن آنها به داخل شرکت،

-با آموزش مجدد کارکنان شرکت تشخیص دادن ریسک ها و به حداقل رسانیدن آنها

-تشکیل اهداف محیط زیست و کیفیت، ایجاد یک چارچوب به منظور بررسی برای فراهم کردن انتقال و مفهوم شدن داخل سازمان

-ما بر این اساس در شرکتمان بهبود دادن مستمر سیستم مدیریت محیط زیست و کیفیت را تعهد می کنیم.

 

سیاست ایمنی و بهداشت کار ما

-فراهم کردن سازگاری با اهداف موسسه،

-رعایت مقررات قانونی در رابطه با امنیت و بهداشت کار در تمامی فعالیت ها یمان،

-فراهم کردن امنیت و بهداشت کاری کارکنان به منظورآموزش و آگاهی بخشی،

فراهم ساختن رعایت شرایط  امنیت کاری تشکیل شده تمامی کارکنان، تامین کنندگان و بازدیدکنندگان ما،

– تعیین قبلی عواملی که ممکن است باعث حوادث کار و بیماری های شغلی در مشاغل ما شود و از بین بردن آنها،

-اندازه گیری عملکرد سیستم مدیریت امنیت کاری و انجام عملیات به منظور افزایش عملکرد،

-پیگیری توسعه های تکنولوژیکی در مورد امنیت و بهداشت کاری و جهت دادن به سرمایه گذاری هایمان،

– فراهم کردن تمامی منابع و اطلاعات قابل مشاوره و مشارکت کارکنان و نمایندگلن  برای دست یافتن به اهداف و مقاصد و انجام امور لازم به منظور افزایش دادن عملکرد سیستم،

-بر این اساس به منظور فراهم کردن محیط کاری سالم و بهداشتی در شرکتمان به ادامه دادن عملیات خود را تعهد می کنیم.