Kalite Standartlarımız

Kalite ve Çevre Politikamız

Safir Kimya olarak, ürün kalitesinin ve ürün devamlılığının müşterilerimiz için en önemli unsur olduğunun bilincindeyiz. Müşteri memnuniyetine ve çevreye önem vererek yüksek kalite standartlarına sahip ürünler sunmaya devam edeceğiz.
-Kalite, Çevre ve Müşteri memnuniyeti olan üçlü sorumluluğumuzu en üst düzeyde sağlamak,
-Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve müşteri memnuniyetini maksimum seviyede tutmak,
-En son yenilikleri ve teknolojiyi takip etmek ve firma bünyesine katmak,
-Firma çalışanlarımızın eğitimini sürekli kılarak olası riskleri belirleyip en aza indirmek,
-Kalite ve çevre hedeflerinin oluşturulması , gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturularak
kuruluş içinde iletilmesini ve anlaşılmasını sağlamak,
-Bu doğrultuda işletmemizde Kalite ve Çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt etmekteyiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

-Kuruluşun amacına uygunluğunu sağlamak,
-Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak,
-Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek,
-Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,
-İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
-İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak,
-İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı yönlendirmek,
-Hedefler ve amaçlara ulaşmak için çalışanların ve çalışan temsilcilerinin katılımı ve danışılacağı tüm bilgi ve kaynakları sağlayarak sistemin performansının artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
-Bu doğrultuda işletmememizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.