ISO 14001 Çevre Yönetimi

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Kalite ve hizmet çizgisinden ödün vermeden çalışma sisteminin sürekli gelişimini sağlayarak ilerlemek, topluma ve çevreye karşı sorumlulukları yerine getirmek, çalışanlara verilen eğitimlerle ve Ar-Ge çalışmalarıyla sürekli gelişim sağlamak, müşteri memnuniyetini sürekli kılmak ve satış sonrası hizmeti üst düzeyde tutmak. Kuruluşumuz, amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve yönetim sistemlerinin amaçlanan sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen iç ve dış bağlamları belirlemiştir ve düzenli olarak bu bağlamları gözden geçirmektedir.

 

Entegre Yönetim sistemimiz dâhilin de  ( ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 ),Çevre Boyut ve Risk Değerlendirmesi sonucuna göre belirlenen önemli çevre boyutları için; amaç ve hedefleri belirlenmiş olup, takip edilmektedir.