Teknoloji / İnovasyon

Teknoloji / İnovasyon

İnovasyon sürdürülebilirliği sağlar. Teknolojiye yaptığımız yatırım ile yenilikçi bakış açımızı desteklemek, firmamızın vazgeçilmez politikasıdır. Müşterilerimiz ile yaptığımız işbirliklerimiz, sektöre ve geleceğe çözümler üretmek, firmamız için önemlidir. Akademisyen ve üniversite işbirlikleri ile Ar-Ge projelerimiz desteklenmektedir. Bilime önem veren personellerimiz ile müşterilerimize çözümler üretmek için laboratuvarımızda; sentezler,test ve ölçümler yapılmaktadır. Hizmet vermekte olduğumuz sektörler ,prosesler firmamız tarafından sürekli incelenmekte ve teknolojik çözümler sunulmaktadır.
Tekstil uygulama laboratuvarımızda, kesikli, yarı kesikli ve kontinü terbiye işletmeleri için, ön işlem, boyama ve bitim işlemleri için reçeteler oluşturulmakta, aynı zamanda proses analiz ve optimizasyonları yapılmaktadır.Laboratuvarımız tekstil işletmeleri için standartlara uygun şekilde test ve ölçümleri yapmaktadır.