Reach

REACH (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması)

REACH Tüzüğün amacı insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik olarak alternatif yöntemlerin özendirilmesi, rekabet gücünün ve yenilikçiliğin artırılması ve maddenin iç piyasada serbest dolaşımının sağlanmasıdır. 

 

Ürünlerimizin ECHA (Avrupa Kimyasallar Ajansı) tarafından yayınlanan Kaygı Verici Maddeler Aday Listesinde (SVHC) yer alan maddelere uyumluluğu konusunda müşterilerimizi bilgilendirmekteyiz.