Safir Kimyasallar San. ve Tic. A.Ş

2002 yılında ağırlıklı olarak Tekstil Kimyasalları sektörüne hizmet vermek üzere Safran Kimya adıyla faaliyete başlayan firmamız, 2009 yılında girdiği yeniden yapılanma çerçevesinde polimerizasyon tesisini de devreye alarak Safir Kimya adıyla farklı sektörlere de hizmet vermeye başlamıştır.

2012 yılında Doğuş Kimya’yı satın alan Safir Kimya, aynı yıl Çorlu’daki modern fabrikasının temelini atmıştır. Doğuş Kimya ile grup firması olarak endüstriyel yapıştırıcılar üretimine başlayan Safir Kimya, 2014 yılında Çorlu tesisinin tamamlanmasıyla Doğuş Kimya ile birleşmiş ve faaliyetlerini tek çatı altında toplamıştır.  2015 yılının sonunda Huntsman firmasının üretim tesisiyle beraber Araldite ve Arathane ürünlerinin üretim, lisans ve marka haklarını alarak Epoksi Zemin Kaplamaları ve Yapı Kimyasalları üretimine başlamıştır. Yüksek kapasiteli üretim tesisi, esnek yönetim yapısı ve yenilikçi ürünleri sayesinde hızla büyüyerek içinde bulunduğu sektörlerin önde gelen firmaları arasında yer almıştır.

Safir Kimya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onaylı AR-GE Merkezinde oluşturduğu bilgi birikimi ile üretilen geniş ürün yelpazesini müşteri odaklı teknik servis desteğiyle pazara sunarak sektördeki lider firmaların tedarikçisi konumuna gelmiştir.

Eğitimli personeli ile kaliteli üretim standartlarını koruyan Safir Kimya , hızlı lojistik ve teknik servis olanaklarıyla pazarın değişen taleplerine aynı hızla cevap vermektedir.

Son dönemde enerji ve doğal kaynak tüketimini azaltmaya yönelik çevreye duyarlı ürünleri ön plana çıkaran firmamız, yaşadığımız çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde olarak hareket etmektedir.

Hizmet verdiği sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri yenilikçi bakış açısıyla hayata geçiren AR-GE departmanı, her geçen gün değişen ve dönüşen pazara yeni ürünler sunmaya devam etmektedir.

VİZYONUMUZ
Güvenilir, dürüst ve etik çalışmaktan ödün vermeden, Türkiye’de çalıştığımız sektörlerde en güçlü firma olmak ve başarımızı yurtdışında da devam ettirip örnek gösterilen bir firma olmaktır.

MİSYONUMUZ
Türkiye’ye dağılmış satış ve lojistik ağıyla en küçük müşteriden, uluslararası organizasyonlara kadar hammadde tedarik ederek üretime katkıda bulunmak, dünyanın saygıdeğer üreticilerinden tedarik edilen kaliteli ürünlerimizin, müşterilerimizin memnuniyetini, ilgili taraflarımızın beklentilerini ve şartlarını yerine getirerek satışını gerçekleştirmek, konularında yetkin uzmanlarla teknik destek ve firmaya özel çözüm önerileri sunmak, çalışanlarımızın, eğitimlerle gelişmelerine imkan tanıyarak donanımlı ve mutlu bir ekiple, kalite yönetim sistemimizde sürekli iyileştirmeyi sağlamaktır.

DEĞERLERİMİZ
* Müşterilerimizin başarısı bizim başarımızdır.
*Takım çalışmasına ve uyuma inanırız.
*Dürüst ve etik çalışma kurallarına bağlıyız.
*Paydaşlarımızla ve ilgili taraflarla ilişkilerimizde netlik, şeffaflık ve samimiyet esastır.
*Güvenilirliğe ve istikrara inanırız.
*Müşterilerimizle, tedarikçilerimizle ve çalışma arkadaşlarımızla uzun soluklu çalışmayı hedefleriz.
*Adil iş ortamı yaratmak ve tüm bireylere saygı, temel sorumluluğumuzdur.
*Sürdürülebilir çevreye inanarak, doğal kaynaklarımızı koruma bilinciyle çalışmaktayız.

SAFİR KİMYASALLAR SAN. VE TİC. A.Ş. KALİTE YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Safir Kimyasallar San. ve Tic. A.Ş. olarak öncelikle faaliyetlerini yerine getirirken güvenilir, dürüst ve etik çalışma ilkelerinden taviz vermeden varlığını sürdürmek,
dünyanın saygıdeğer üreticilerinden tedarik ettiği ürünleri, gelişen ve değişen teknolojileri kullanmak, kar amacını etik ve disiplinli bir şekilde sağlamak için kaliteli ve müşteri beklentilerine uygun ürün ve hizmet sunmak, sektörlerde en eski yapı taşlarından olan Safir Kimyasallar San. ve Tic. A.Ş. tecrübe ve kurumsal bilgi birikimini, yurtdışı pazarlarında da arttırmayı hedeflerken ulusal ve uluslararası mevzuat gereklerini yerine getirerek büyümeyi, sürdürülebilir bir sistem anlayışını benimserken çalışanını ve paydaşlarını da insana ve çevreye duyarlı bireyler ve kurumlar olarak geliştirmeyi, zamana ayak uydurarak hedefe yönelik verimli ve sistemli çalışmayı, kalite yönetim sistemimizin etkinliğini sürdürerek artırmayı, sürekli iyileştirme hedefimizi bu doğrultuda yaygınlaştırmayı tüm faaliyetlerimizde uygulamayı kendimize ilke olarak benimsiyor ve taahhüt ediyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

* Kuruluşun amacına uygunluğunu sağlamak,
* Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak,
* Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek,
* Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,
* İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
* İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak,
* İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı yönlendirmek,
* Bu doğrultuda işletmemizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.

Kalite ve Çevre Politikamız

* Kalite, Çevre ve Müşteri memnuniyeti olan üçlü sorumluluğumuzu en üst düzeyde sağlamak,
* Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve müşteri memnuniyetini maksimum seviyede tutmak,
* En son yenilikleri ve teknolojiyi takip etmek ve firma bünyesine katmak,
* Firma çalışanlarımızın eğitimini sürekli kılarak olası riskleri belirleyip en aza indirmek,
* Kalite ve çevre hedeflerinin oluşturulması , gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturularak kuruluş içinde iletilmesini ve anlaşılmasını sağlamak,
* Bu doğrultuda işletmemizde Kalite ve Çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt etmekteyiz.

Çalışanlarımızın memnuniyetini ve şirkete bağlılığını artırmak için yaşam seviyelerini yükseltmek, sürekli eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırmak, kendilerini geliştirebilecekleri olanaklar sağlamak öncelikli hedefimizdir.

İnsan kaynakları politikamız dürüst, kaliteli, başarılı, işini seven bir takım yaratmaktır.